Indkaldelse til generalforsamling 2022


Hvornår: Torsdag den 28. april kl. 19.30

Hvor: Marienlystcentret, Windelsvej 138, 5000 Odense C, tenniskontoret

Hvem: OTC bestyrelse samt repræsentanter fra OTC’s medlemsklubber som pt. tæller:  Tennis Club Odense, Fruens Bøge Tennisklub, TPI, Næsby, Allesø og Fjordager.

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. påtegnet regnskab) for det forløbne år samt godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år samt godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand (i lige år)
7. Valg af kasserer (i ulige år)
8. Valg af sekretær (i ulige år)
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af to suppleanter
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
12. Eventuelt

Translate »