Indkaldelse til generalforsamling 2024

Hvornår: Mandag den 29. april kl. 19.00

Hvor: Marienlystcentret, Windelsvej 138, 5000 Odense C, tenniskontoret

Hvem: OTC bestyrelse samt repræsentanter fra OTC’s medlemsklubber (Tennis Club Odense, Fruens Bøge Tennisklub, TPI, Næsby, Allesø og Fjordager).

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. påtegnet regnskab) for det forløbne år samt godkendelse

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år samt godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand (i lige år)

7. Valg af kasserer (i ulige år)

8. Valg af sekretær (i ulige år)

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

10. Valg af to suppleanter

11. Valg af revisor og revisorsuppleant

12. Eventuelt

Forslag indsendes her: Indsend forslag

Translate »