Banefordeling, prioritering og kriterier


Før vintersæsonstart hvert år udsendes af klubberne anmodning til deres medlemmer om baneønsker. Herefter indgives de sammen med klubbens egne timebehov for klubtræning til Odense Tennis Center inden 1. september, som vil behandle disse i hht. nedenstående retningslinjer:

Fordelingsrunde 1: Faste arrangementer (messer, større sportsstævner, slutspilskampe, Odenseansk klubtræning mv.).
Fordelingsrunde 2: Faste banetimer til medlemmerne af de støttende odenseanske tennisklubber som driver tennis centret og har indskudt startkapital i denne.
Fordelingsrunde 3: Faste banetimer til vintermedlemmer og medlemmer af andre odenseanske tennisklubber.
Fordelingsrunde 4: Fri bookning af resterende banetimer, først-til-mølle.

Der gælder tillige visse prioriteringsregler indenfor ovenstående fordelinger:

Banerne fordeles efter følgende kriterier:
Tennis Club Odense har, hvis TCO ønsker det, brugsret til 2 baner.

(Forklaring: TCO mistede i 2004 2 indendørsbaner og har derfor af Odense Kommune fået brugsret til 2 baner. TCO har desuden være primus motor i arbejdet med tennishallen).

Klubber uden egne indendørs tennisbaner har fortrinsret til leje af baner før klubber med egne indendørsfaciliteter (dvs. ejer egne indendørsbaner eller har baner stillet til rådighed).
Odenseanske klubber har fortrinsret, før øvrige fynske klubber, til leje af baner.
Når ovenstående kriterier er indfriet, fordeles banerne ud fra følgende:
Odenseanske klubber med egne indendørs faciliteter har fortrinsret før andre fynske klubber uden egne tennisbaner.
Antallet af banetimer fordeles ift. klubbernes antal af medlemmer.
Timer der ikke er lejet ud efter ovenstående kriterier, lejes ud til Pay and Play.

Øvrige rammer:
FTU skal kunne afholde FTU turneringer, elitetræning i hallen.
Pay and play spillere kan booke timer, når alle øvrige kriterier er tilgodeset.
Man kan ikke opnå fortrinsret til en bane blot fordi man tidligere har lejet den.

Styregruppen for Odense Tennis Center forbeholder sig iøvrigt ret til i givent omfang at se bort fra ovenstående retningslinjer og kriterier helt eller delvist hvis det skønnes nødvendigt for fordelingen eller centrets økonomi, f.eks. at små blokke kan besluttes at vige for større blokke el.lign. Tildelte baner kan flyttes således at anden planlægning på dagen kan udføres, tjek booking oversigten hvis din bane er flyttet.

Translate »